Amb el desenvolupament de web 3D s’estan desenvolupant mons de realitat virtual (que no protometaversos) als quals a alguns ja hi podem accedir i a d’altres podrem accedir en els propers anys gràcies a una conjugació de tecnologies que ho estan fent possible. Una d’aquestes tecnologies és el blockchain, la qual permet gestionar actius digitals sobre un enregistrament inalterable i descentralitzat.

No tots els projectes de metaversos orienten el seu interés en aquesta direcció.

Inalterable significa, en aquest cas, que res ni ningú pot manipular la informació que queda enregistrada en els espais digitals anomenats blocs i que, per tant, tota gestió digital com ara una transacció comercial o l’enviament d’una informació online que es porti a terme en un metavers construint sobre tecnologia blockchain és, en un principi, fidedigne, transparent i segura.

Descentralitzat vol dir que la informació que queda enregistrada no queda emmagatzemada en un servidor central o conjunt de servidors d’un mateix propietari (data centers) sinó que queda distribuida a parts iguals entre les persones o entitats implicades en la operació digital. D’aquesta manera, la intervenció i intermediació de terceres parts resulta innecessària degut al caràcter autoregulador i inter-controlat de la plataforma que funcioni amb blockchain.

Quan Tim Berners-Lee va desenvolupar la World Wide Web, la missió principal del seu projecte era facilitar l’intercanvi de dades online entre usuaris i usuàries i impulsar la democratització de la informació. Aquesta fita s’ha aconseguit relativament, si tenim en compte el domini de les FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google) amb la imposició de les seves regles de joc en una navegació ultra-controlada.

Una DAO (Decentralized Autonomous Organization) és un model organitzatiu autònom i descentralitzat que es crea i es desenvolupa sobre tecnologia blockchain. En la Internet 3D, una DAO persegueix l’ideari dels inicis de la WWW i, en concret, dels inicis de la web 2.0: un ecosistema digital/virtual gestionat i controlat pels usuaris i ususàries. Els metaversos descentralitzats com Decentreland o The Sandbox són DAOs que ja operen amb aquest sistema i es troben en creixement. En aquests ecosistemes virtuals, els usuaris i usuràries tenen el control de les seves dades i les seves operacions.

Paral.lelament, altres metaversos com Horizon Worlds de Meta, Mesh de Microsoft o Lightship de Niantic s’estan desenvolupant sobre un conjunt de tecnologies centralitzades que mantindrà el control i l’autoritat sobre les dades dels usuaris i usuàries que habitin els seus mons.

Que el metavers descentralitzat ja és una realitat ho podem comprovar amb el funcionament de DAOs que estan funcionant amb èxit. Ara bé, d’entre les múltiples plataformes de metaversos que s’estan desenvolupant actualment és probable, si fem un ull enrere, que torni a generar-se una bombolla i, com a conseqüència, una futura crisi en la indústria dels metaversos que mantingués amb vida tan sols a unes quantes organitzacions.

La qüestió és si les organitzacions que sobreviuran al boom dels metaversos seran aquelles desenvolupades sobre una filosofia centralitzada o descentralitzada.

Els usuaris i usuàries, empreses i institucions en determinarem el curs de la història d’acord amb les nostres preferències, interessos i grau de decisions conscients.

Vols seguir aprenent sobre estratègia empresarial i les tendències del mercat ?

Subscriu-te a la nostra magazine digital per gaudir d’un coneixement pràctic i sempre actualitzat que ajudi a mantenir el teu negoci a la cresta de la ona.

About Sandra Arcos

Consultora en Estrategia Empresarial | Marketing | Analítica Digital | Blockchain | Metaversos | Scrum | Kanban | Optimitzación de Procesos de Negocio (BPM) | Phygital CX | DataEthics
%d bloggers like this: