Organitzacions que ja confien en mi

Empreses i Institucions multi-sectorials i d’àmbit nacional i internacional

Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional
Empreses i Institucions multi-sectorials i d'àmbit nacional i internacional

Àrees en les què desenvolupo el meu treball

Processos (BPM), Operacions i Organitzacio Empresarial

Estratègia Digital

Marketing

Direcció de Projectes

Blockchain

Metaversos

Web3

TechnoEthics

Investigació

Innovació

Emprenedoria

Metodologies i Filosofies integrades en el meu treball

Design Thinking, Visual Thinking, Scrum, Kanban, Phygital Experiencie, Canvas Business Model, Creative Problem Solving, Design-Led Strategy, Digital Intelligence, Smart Work, Disrupting Management, Forward Thinking Model, Gamestorming, Brainstorming, Concept Maping, Critical Thinking, Lateral Thinking, Learning by Doing, 5S, SMED, GTD, Hoshin Model

Acreditacions

Serveis

Des de les meves àrees d’experiència i implementació puc ajudar-te de maneres molt versàtils per a que puguis escollir el format d’atenció més adient en el teu cas: Mentories, Consultoria, Formació, Tallers, Assessorament, Conferèncias, Divulgació, Investigació i Educació.

Mentoria

Consultoria

Formació

Tallers

Assessorament

Conferències

Divulgació

Investigació

Educació

Empreses

La millor prova del meu treball

Alumni

0

Projectes

0

Recursos

Entrena i desenvolupa les teves habilitats empresarials.

Blog

Comparteixo i divulgo la meva experiència i visió sobre Organització Empresarial, Gestió de Projectes, Marketing, Digitalització i noves Tecnologies. La Ètica com a bruíxola i la Sensibilitat com a límit.

dos tipos de machine learning

Dos tipos de Machine Learning: supervisado y no supervisado

Diferencia principal entre los dos tipos de machine learning En la complejidad de la Inteligencia Artificial podemos encontrar dos tipos de machine learning: el aprendizaje supervisado y el no supervisado. En este artículo me gustaría acercarte a una primera definición y ejemplos de cada uno de los dos tipos de machine learning o aprendizaje automático. …

Segueix llegint
Més articles