Showing 1 Result(s)

Metaversos descentralitzats: una utopia?

Amb el desenvolupament de web 3D s’estan desenvolupant mons de realitat virtual (que no protometaversos) als quals a alguns ja hi podem accedir i a d’altres podrem accedir en els propers anys gràcies a una conjugació de tecnologies que ho estan fent possible. Una d’aquestes tecnologies és el blockchain, la qual permet gestionar actius digitals sobre un enregistrament inalterable i descentralitzat.

No tots els projectes de metaversos orienten el seu interés en aquesta direcció.