Showing 1 Result(s)

Experiència enfocada en el client vs experiència enfocada en el producte o servei

La primera i segona revolució industrial van suposar una fita gegant en la manera com les persones van començar a satisfer les seves necessitats. Amb la primera, la tradicional extracció de matèries primeres va començar a conviure, i a deixar pas, a la fabricació de béns. La rellevància de marca es desenvolupava aleshores al voltant del producte: característiques, necessitat que cobrien, atributs innovadors, etc. Amb la segona revolució industrial, la societat va començar a explorar i a experimentar un creixement en la quantitat i diversitat de productes.