Showing 3 Result(s)

La Misión y los Valores en el Project Charter

El Project Charter es un documento en el que se recoge toda aquella información que define un proyecto, cualquiera que sea su naturaleza (proyecto de negocio, cooperativo, personal, etc). La Misión y los Valores en el Project Charter son la primera información que se define y actúa como una brújula para el negocio.

Allò que ens diferencia manté l’equilibri en la gestió de projectes

Els conflictes són inherents a qualsevol projecte. Les preferències i els enfocaments poden arribar a ser molt diferents, fins i tot oposats, entre les parts interessades. Però aquests conflictes, en la majoria de casos, mantenen l’equilibri en la gestió de projectes. Gràcies a aquests conflictes cada persona impulsora del projecte exposa i defensa la part que ha de desenvolupar comunicant els requisits i els recursos que necessita per a materialitzar la visió del projecte en qüestió.

gestión eficiente de proyectos: la definición de un proyecto

Gestión Eficiente de Proyectos: Definición del Proyecto

Primera Fase de un proyecto: la Definición del Proyecto Antes de planificar un proyecto tiene lugar una primerísima fase que es imprescindible para la sentar las bases y los criterios que nos acompañarán en la toma de decisiones a lo largo del proyecto y en la ejecución de todas y cada una de las tareas …