Educació en l’ús conscient de les noves tecnologies

Més enllà del funcionament està la consciència en la seva (auto)gestió.

Joves, adolescents i infants saben utilitzar eines tecnològiques amb una destreça sorprenent.

Aprenen sobre l’ús de totes les funcionalitats a una velocitat cognitiva sense precedents però, d’altra banda, sovint els manca un element essencial: la consciència sobre l’espectre de possibilitats i riscos que les noves tecnologies també comporten.

Acompanyo a joves, adolescents i infants de manera preventiva en el foment de la consciència sobre l’ús de les noves tecnologies.

Els facilito eines que els ajuden a moure’s en l’entorn digital i virtual amb confiança, precaució i seguretat i a actuar en cas de trobar-se en situacions conflictives, preocupants que vulneren els seus drets i la seva integritat.

Educació

Acompanyant a joves, adolescents i infants en el foment de la consciència sobre l’ús de les noves tecnologies.

%d bloggers like this: