Showing 2 Result(s)

Allò que ens diferencia manté l’equilibri en la gestió de projectes

Els conflictes són inherents a qualsevol projecte. Les preferències i els enfocaments poden arribar a ser molt diferents, fins i tot oposats, entre les parts interessades. Però aquests conflictes, en la majoria de casos, mantenen l’equilibri en la gestió de projectes. Gràcies a aquests conflictes cada persona impulsora del projecte exposa i defensa la part que ha de desenvolupar comunicant els requisits i els recursos que necessita per a materialitzar la visió del projecte en qüestió.

gestión eficiente de proyectos: la definición de un proyecto

Gestión Eficiente de Proyectos: Definición del Proyecto

Primera Fase de un proyecto: la Definición del Proyecto Antes de planificar un proyecto tiene lugar una primerísima fase que es imprescindible para la sentar las bases y los criterios que nos acompañarán en la toma de decisiones a lo largo del proyecto y en la ejecución de todas y cada una de las tareas …